Lakkapää Matkat Tietosuojaseloste - Lakkapää Charter

Kuljetus Lakkapää Oy:n tietosuojaseloste 1.10.2020

Rekisterin ylläpitäjä

Kuljetus Lakkapää Oy
Kyläkunnantie 33, 15700 Lahti
+358 405 929 691

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nina Lakkapää
Kyläkunnantie 33, 15700 Lahti
+358 405 929 691

Rekisterin nimi

Lakkapään henkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietojen perusteella pyöritetään yrityksien Charter Lakkapää, Lakkapää Matkat, Liikenne Lakkapää ja Kuljetus Lakkapää markkinointia ja asiakasyhteydenpitoa. Tietojen perusteella ylläpidetään myös yrityksen asiakasrekisteriä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan henkilön nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdollisesti yritystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan pääsääntösesti asiakkaiden yhteydenottojen yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojenkäsittelyllä käsiteltävät aineistot: Käytössä normaalit tietosuoja-asetukset, salasanat, jne.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa yhdistetyksen toimistolla. Pyynnön voi tehdä puhelimella, sähköpostilla tai käymällä yrityksen toimipisteessä:

Kuljetus Lakkapää Oy
Kyläkunnantie 33, 15700 Lahti

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista yhdistyksen toimistolla. Korjauspyynnön voi tehdä puhelimella, sähköpostilla tai käymällä yrityksen toimipisteessä:

Kuljetus Lakkapää Oy
Kyläkunnantie 33, 15700 Lahti

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 pykälän mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.