Lakkapää Matkat Vastuullisuus - Lakkapää Charter

Kotimaisena perheyhtiönä Kuljetus Lakkapää ja sen aputoiminimet Liikenne Lakkapää ja Lakkapää Matkat on kiinnittänyt erityistä huomiota vastuullisuustyöhön.
Olemme omassa jokapäiväisessä toiminnassamme pyrkineet keventämään yrityksemme jättämää hiilijalanjälkeä. Alla konkreettisia toimenpiteitä, joita olemme tehneet.

  • Linja-auto-, taksi- ja kuorma-autokalusto on päästöluokitukseltaan Euro5 ja Euro6 luokan autoja.
  • Koulutamme henkilökuntaamme taloudelliseen ajotapaan.
  • Ajoneuvojen tyhjäkäyntiä on pystytty vähentämään merkittävästi.
  • Ajoneuvojen ulko- ja sisäpuhdistuksessa käytämme biohajoavia puhdistusaineita
  • Kierrätämme kaiken liiketoiminnassa syntyvän jätteen.
  • Hallimme lämmitysmuoto on ympäristöä säästävä kaukolämpö (Lahti Energia.)
  • Hallimme ulko- ja sisävalaistus on uusittu sähköä säästäviin led-valaisimiin.
  • Paperimuotoisesta viestinnästä olemme siirtyneet enenevässä määrin sähköiseen viestintään.
  • Matkatoimistomme kumppaneilta edellytämme omien arvojemme mukaista toimintaa.

Kaikki liiketoimintaamme kuuluvat vakuudet ja luvat on kunnossa (joukkoliikennelupa, tavaraliikennelupa, matkanjärjestäjän vakuudet kilpailu- ja kuluttajaviranomaisille) Olemme tilaajavastuulain mukainen toimija.

Huolehdimme henkilökuntamme jaksamisesta kannustaen henkilökuntaa osallistumaan alan koulutuksiin. Järjestämme vähintään kerran vuodessa yhden yhteisen koulutustapahtuman kaikille halukkaille. Käymme tiivistä vuoropuhelua työsuojeluasioista henkilöstön edustajien kanssa. Järjestämme henkilökunnalle vapaamuotoisia tilaisuuksia myös työajan ulkopuolella. Maksamme työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Ajosuunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota työaikalainsäädännön noudattamiseen (kuljettajien lepoajat.)

Meille on tärkeää toimia rehellisesti asiakkaat, henkilökunta ja ympäristöarvot huomioiden.